Shruti Garodia

Siddhartha Sarma

Sohini Mitra

Sonia Mehta

Soumya Ayer

Soumya Menon

Sowmya Rajendran

Srijan Pal Singh

Sriram Jagannathan

Stephen Alter

Sucharita Sengupta Suri

Sudeshna Shome Ghosh

Sudha Murty

Sujata Noronha

Suji De Hart

Sunaina Coelho

Supriya Kelkar

Suresh Eriyat

Susan Perrow

Tanu Shree Singh

Tanya Majmudar

Thomas Taylor

Timeri N Murari

Tom Watson

Trupti Srikanth

Uma Krishnaswami

Upasana Makati

Upesh Pradhan

Urvashi Balasubramaniam

Vaibhav Kumaresh

Vaishali Shroff

Vanita Pai

Vardhan Deshpande

Varsha Seshan

Veera Hiranandani

Venita Coelho

Venkat Raman Singh Shyam

Vibha Batra

Vidya Mani

Vikas Kamble