Chintan Girish Modi

Colin Kelman

Cordis Paldano

Cynthia Kadohata

Dalbir Kaur Madan

David Melling

David Waweru

Debasmita Dasgupta

Debjani Mukherjee

Deepa Agarwal

Deepa Balsavar

Deepak Dalal

Devangana Dash

Devapriya Roy

Devashish Makhija

Devdutt Pattanaik

Devika Cariapa

Dhooleka Sarhadi Raj

Dhwani Sabesh

Divya Anand

Divya Arya

Donna Barba Higuera

Donna Jo Napoli

Dr Shyam K Bhat

Dr. Devika Rangachari

Dr. Nadia Hashimi

Emily Drabble

Frances Hardinge

Geeta Ramanujam

Gillian Wright

Gita Vardarajan

Habib Ali

Hannah Gold

Hannah Lalhlanpuii

Harshala Sharma

Harshikaa Udasi

Heeba Shah

Himanjali Sankar

Holly Goldberg Sloan

Ilyasah Shabazz