A.F. Harrold

Aashti Mudnani

Adithi Rao

Aditi De

Aftab Yousuf Shaikh

Aijaz Khan

Akhila Das Blah

Akshay Gandhi

Ameen Haque

Ami B. Majmudar

Anand Ramachandran

Andaleeb Wajid

Angeline Pradhan

Anita Nair

Anita Roy

Anita Vaccharajani

Anitha Murthy

Ankit Chadha

Anthony John McGowan

Anupam Arunachalam

Anuradha Ruhil Barua

Anuradha Sengupta

Anushka Ravishankar

Aparna Kapur

Aparna Karthikeyan

Archana Garodia Gupta

Arefa Tehsin

Arti Sonthalia

Aruna Sankaranarayanan

Arundhati Venkatesh

Asha Nehemiah

Ashim Ahluwalia

Ashwin Guha

Atanu Roy

Ben Rothery

Bhakti Mathur

Bijal Vaccharajani

C G Salamander

Canato Jimo

Chatura Rao