blank

Shefalee Jain

blank

Shobha Viswanath

blank

Shrujana N Sridhar

blank

Shruti Garodia

blank

Siddhartha Sarma

blank

Sohini Mitra

blank

Sonia Mehta

blank

Soumya Menon

blank

Sowmya Rajendran

blank

Srijan Pal Singh

blank

Sriram Jagannathan

blank

Stephen Alter

blank

Sudeshna Shome Ghosh

blank

Sudha Murty

blank

Sujata Noronha

blank

Suji De Hart

blank

Sunaina Coelho

blank

Supriya Kelkar

blank

Susan Perrow

blank

Thomas Taylor

blank

Timeri N Murari

blank

Tom Watson

blank

Trupti Srikanth

blank

Uma Krishnaswami

blank

Upasana Makati

blank

Urvashi Balasubramaniam

blank

Vaibhav Kumaresh

blank

Vanita Pai

blank

Vardhan Deshpande

blank

Varsha Seshan

blank

Veera Hiranandani

blank

Venita Coelho

blank

Vibha Batra

blank

Vinitha

blank

VR Ferose

blank

Zai Whitaker