Shruti Garodia

Siddhartha Sarma

Sohini Mitra

Sonia Mehta

Soumya Ayer

Soumya Menon

Sowmya Rajendran

Srijan Pal Singh

Sriram Jagannathan

Stephen Alter

Sucharita Sengupta Suri

Sudeshna Shome Ghosh

Sudha Murty

Sujata Noronha

Suji De Hart

Sunaina Coelho

Suresh Eriyat

Susan Perrow

Tanya Majmudar

Timeri N Murari

Tom Watson

Trupti Srikanth

Upasana Makati

Upesh Pradhan

Urvashi Balasubramaniam

Vaibhav Kumaresh

Vaishali Shroff

Vanita Pai

Vardhan Deshpande

Varsha Seshan

Veera Hiranandani

Venita Coelho

Venkat Raman Singh Shyam

Vibha Batra

Vikas Kamble

Vinitha

VR Ferose

Yogeshwar Bendre

Zai Whitaker