Debasmita Dasgupta

Debjani Mukherjee

Deepa Agarwal

Deepa Balsavar

Deepak Dalal

Devangana Dash

Devapriya Roy

Devashish Makhija

Devdutt Pattanaik

Devika Cariapa

Dhooleka Sarhadi Raj

Dhwani Sabesh

Divya Anand

Donna Jo Napoli

Dr Shyam K Bhat

Dr. Devika Rangachari

Dr. Nadia Hashimi

Emily Drabble

Geeta Ramanujam

Gillian Wright

Gita Vardarajan

Habib Ali

Hannah Lalhlanpuii

Harshala Sharma

Harshikaa Udasi

Heeba Shah

Himanjali Sankar

Jacqueline Woodson

Jahnavi Barua

Janaki Sabesh

Jane De Suza

Jash Sen

Jayant Kripalani

Jeeva Raghunath

Jess Butterworth

Jigyasa Labroo

Joeanna Rebello Fernandez

Jyoti Rajan Gopal

Kalyani Ganapathy

Kamala Mukunda